ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

2015-06-10_11.25.51

Η ανάγκη αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των Ρομά οδήγησε στην θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου για πολιτικές ενσωμάτωσης σε εθνική , περιφερειακή και τοπική κλίμακα. Το πλαίσιο αυτό επικεντρώνεται στους εξής βασικούς άξονες :
• Κοινωνική Προστασία,
• Υγεία,
• Εκπαίδευση,
• Απασχόληση,
• Στέγαση

ΣΚΟΠΟΣ

Του Κέντρου Στήριξης και Ευπαθών Ομάδων είναι :
• Η εξατομικευμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία του ωφελούμενου προς την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση και στην συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας την διαδικασία ένταξης
• Η σύνδεση με σχετικές τομεακές και δημοτικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία και κοινωνική ενταξη των ωφελούμενων
• Η ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας που αποβλέπουν στην επίτευξη της συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ συναφών δράσεων και υπηρεσιών
• Η δημιουργία δικτύων με φορείς που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο για την διασφάλιση , σε τοπικό επίπεδο, της ολιστικής προσέγγισης.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Είναι άτομα Ρομά που κατοικούν κυρίως στον οικισμό στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού και σε γειτονίες στην ευρύτερη περιοχή , αλλά και άτομα από τις ομάδες στόχου των μεταναστών, παλλιννοστούντων και προσφύγων που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό και διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέσω του κέντρου προωθείται: η στήριξη των παιδιών και της οικογένειας, η ενδυνάμωση των κοριτσιών και γυναικών , η προώθηση στην απασχόληση, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, η αστικοδημοτική τακτοποιήση καθώς και η κοινωνική προστασία των Ελλήνων Τσιγγάνων με απώτερο στόχο την κοινωνική τους ένταξη .
Να σημειωθεί βεβαίως ότι τα στελέχη προσφέρουν εξειδικευμένες και οριζόντιες υπηρεσίες και στον ευρύτερο πληθυσμό.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

Το Κέντρο Στήριξης Ρομά και ευπαθών Ομάδων του δήμου Ηρακλείου είναι μια δομή που λειτουργεί από το 2006 αδιαλείπτως και στελεχώνεται από :
• Κοινωνιολόγο – συντονίστρια,
• Κοινωνική Λειτουργό ,
• 2 Νοσηλεύτριες,
• Ψυχολόγο ,
• Οικονομολόγο,
• Διαμεσολάβητη και
• συνεργάτη γιατρό

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Η συμβολή της κάθε ειδικότητας με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, καθορίζει το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών του Κέντρου προς τον πληθυσμού των Ρομα . Πιο αναλυτικά:
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Ενδεικτικές αρμοδιότητες της Κοινωνιολόγου -συντονιστή είναι η ετησία κατάρτιση σχεδίου λειτουργίας με σκοπό την επίτευξη στόχων ένταξης και ενσωμάτωσης των ωφελουμένων, αλλά και την ευαισθητοποίηση – ενημέρωση του ευρύτερου πληθυσμού. Επιπλέον, έχει ευθύνη τήρησης για τον συντονισμό του προσωπικού και των δράσεων που υλοποιούνται, της αρχής της συνεργασίας και συνεργίας με άλλους φορείς, καθώς και το διοικητικό κομμάτι λειτουργίας του κέντρου.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Το έργο της Κοινωνική Λειτουργού αφορά σε υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής προστασίας των ρομά και ευπαθών ομάδων με: Καταγραφή, αξιολόγηση και διερεύνηση αναγκών και αιτημάτων , παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τακτοποίηση αστικοδημοτικών , διαμεσολάβηση , δικτύωση με φορείς και συνηγορία, συνοδεία, σχεδιασμός δράσεων.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : Το έργο των Νοσηλευτριών είναι να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν δράσεις μέσα και έξω από τον οικισμό για την προάγωγή υγείας των ωφελούμενων. Ενδεικτικές υπηρεσίες είναι :Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, προγραμματισμός ραντεβού κυρίως σε δημόσιους φορείς υγείας, εμβολιασμοί (ενηλίκων –ανηλίκων ) , μετρήσεις ζωτικών σημείων. Να σημειωθεί η συνεργασία και σημαντική συμβολή του γιατρού παθολόγου.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Παιδαγωγός) :Παρακολούθηση σχολικής διαρροής, μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης, τμήματα προσχολικής και σχολικής αγωγής, τμήματα γραμματισμού ενηλίκων, τμήματα δημιουργικής απασχόλησης.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Οικονομολόγος): Ανίχνευση αναγκών επαγγελματικού προσανατολισμού , συμβουλευτική για έκδοση και διατήρηση σε ισχύ καρτών ανεργίας, ενημέρωση για πιθανή συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης, παρακολούθηση θέσεων εργασίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προώθηση στην απασχόληση.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Ο ψυχολόγος αναλαμβάνει την ψυχολογική αξιολόγηση ,στήριξη , διάγνωση μέσα από ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες. Λειτουργεί τμήματα συναισθηματικής αγωγής για μαθητές ρομά μέσα στα σχολεία σε συνεργασία με διευθυντές και δασκάλους και κάνει παρεμβάσεις όπου χρειαστεί.
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Ρόλος νευραλγικός , καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του κέντρου με το πληθυσμό του οικισμού, κάνει συνοδείες, μαζικές ενημερώσεις του πληθυσμού , εντοπίζει πιθανά θέματα – αιτήματα και ενημερώνει τα στελέχη του κέντρου .

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:00- 15:00
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
ΜΟΥΓΛΩΝ 41, Τ.Κ 71601
ΤΗΛ: 2810-300141
FAX: 2810-300142
E-mail: iakriti@otenet.gr
Πληρ: Ψαράκη Αλίκη : Συντονίστρια -Κοινωνιολόγος
Καλτσά Λίανα : Κοινωνική Λειτουργός