ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της ΔΗΚΕΗ

Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου Κρήτης είναι η συνέχιση όλων εκείνων των δράσεων πολιτισμικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα που μέχρι σήμερα παρέχονταν από τις προαναφερθείσες κοινωφελείς επιχειρήσεις ή από κάποια καταργούμενα ΝΠΔΔ. Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός της επιχείρησης ανά επιμέρους δράση προσδιορίζεται από τα ακόλουθα:

Πολιτισμός

1. Η προώθηση, ανάπτυξη και υποβοήθηση του έργου της πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.
2. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο με τη λειτουργία δημοτικού κινηματογράφου, θεατρικών εργαστηρίων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
3. Η συνέχιση και διεύρυνση των δράσεων πολιτιστικού χαρακτήρα.
4. Η ανάπτυξη και διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων, θεσμών και εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα.
5. Η περαιτέρω σχεδιασμένη και συνολική ανάδειξη και αξιοποίηση των ιστορικών χώρων.
6. Η δημιουργία και λειτουργία μουσείων.
7. Η εκπόνηση τοπικού προγράμματος για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
8. Η περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών και τουριστικών πόρων της περιοχής.
9. Η διεύρυνση των δράσεων προβολής των τοπικών πολιτιστικών αγαθών, της κοινωνικής προσφοράς, της ιστορίας, του χαρακτήρα και της φυσιογνωμίας της περιοχής του Δήμου.
10. Η ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρου Καλλιτεχνικής Παιδείας με τη δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας μουσικής, χορού, εικαστικών, γλυπτικής, θεατρικών εργαστηρίων, κ.λπ. 11. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
12. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
13. Η λειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου.
14. Η οργάνωση μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων σε όλους τους τομείς της τέχνης.
15. Η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
16. Η ολοκληρωμένη και ουσιαστική πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου και η ενεργοποίηση της συμμετοχής των πολιτών στην πολιτιστική ζωή.
17. Η δημιουργία και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου για την προβολή της τοπικής παράδοσης και
λαογραφίας.
18. Η δημιουργία και λειτουργία Μουσείου Σχολικής ιστορίας.
19. Η εκπόνηση μελετών ανάπλασης ιστορικών χώρων και κτιρίων για την ανάδειξή τους.
20. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών κτιρίων, ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
21. Η προστασία μνημείων και ιστορικών χώρων της περιοχής, που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του
Υπουργείου Πολιτισμού.
22. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων (χώρων αναψυχής και περιπτέρων προβολής) που βρίσκονται εντός των πολιτιστικών υποδομών, θεάτρων, επισκέψιμων ιστορικών χώρων κ.λπ. που λειτουργεί η επιχείρηση.
23. Ο σχεδιασμός προγραμμάτων συνολικής προβολής της περιοχής του Δήμου.
24. Η λειτουργία Κέντρου προβολής της περιοχής, πληροφόρησης και ενημέρωσης των επισκεπτών
25. Η προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, των φυσικών, ιστορικών και τουριστικών πόρων της περιοχής.
26. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού.
27. Η έκδοσης εντύπου υλικού, η ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών δικτυακών τόπων και χώρων
πληροφόρησης για την προβολή της περιοχής.
28. Η έκδοση περιοδικού για την πνευματική καλλιέργεια και ενημέρωση των πολιτών.
29. Η ανάπτυξη ενημερωτικών μέσων (Ραδιοφωνικός Σταθμός, εφημερίδα κ.λπ.) για την προβολή της περιοχής και τη δημοσιότητα των τοπικών υποθέσεων.
30. Η οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση δραστηριοτήτων και υπηρεσιών στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού που συνάδουν με τους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.
31. Η ανάπτυξη σχέσεων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο με αντίστοιχες επιχειρήσεις και φορείς της
Αυτοδιοίκησης.
32. Η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
33. Η έρευνα, συλλογή και διάσωση αρχείων για την τοπική παράδοση, ιστορία και πολιτισμό.
34. Η συγκρότηση αρχείου δημιουργών που έχουν σχέση με την περιοχή και η προβολή του έργου τους.
35. Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων και εκδόσεων με κύριο άξονα την ανάδειξη της συμβολής της περιοχής στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Περιβάλλον

1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή.
3. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου χειροτεχνίας, ζωγραφικής και μικρογλυπτικής με θέματα και υλικά από το τοπικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
4. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των οικισμών του Δήμου και της απρόσκοπτης πρόσβασης και χρήσης των κοινόχρηστων χώρων.
5. Η ανάπτυξη παρεμβάσεων για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την υπαίθρια διαφήμιση.
6. Η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων πολιτιστικού χαρακτήρα για την σύνδεση του πολιτισμού με την
οικονομία, το φυσικό περιβάλλον και την κοινωνική οργάνωση.
7. Η ανάπτυξη δράσεων για την προστασία της φύσης και την σύνδεση περιβάλλοντος και πολιτισμού.
8. Η ανάδειξη και προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων.
9. Η ανάπτυξη δράσεων για την περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών.
10. Η εκπόνηση μελετών για την προστασία περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, την ασφάλεια και την απρόσκοπτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Κοινωνική Πρόνοια

1. Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα των Δημοτών, με τη λειτουργία π.χ.:
• κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, και μονάδων κοινωνικής φροντίδας • συγχρηματοδοτουμένων κοινωνικών προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λπ.
2. Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων.
3. Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων δημοτών
4. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
5. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.
6. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
7. Η συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
8. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.